بهسازی پی با استفاده از شمع های ماسه ای متراکم شده

عموماً سه روش اصلي در بهسازي خاكها شناخته شده است ، كه اين سه روش بر اساس اصول بهسازي خاك عبارتند از؛ روش جايگزيني Replacement method ، روش متراكم سازيDensification method و روش جامد سازي Solidification method كه اين سه روش نيز خود به ۰۵ نوع دسته بندي مي گردنند . از سال ۱۹۵۰ در كشور ژاپن موارد زيادي با استفاده از روشهاي فوق جهت بهسازي خاك بكار گرفته شده ،كه در ابتدا روش جايگزيني و سپس روش متراكم سازي و اخيراً نيز روش جامد سازي ( بالا بردن استحكام ) مورد استفاده قرار گرفته است . بنابراين در زمان حاضر مي توان استفاده از روشهاي جايگزيني و متراكم سازي را بعنوان روشهاي اصلي در بهسازي خاك بحساب آورد.

در عمليات صحرائي بجز در موارد موقتي ، روش متراكم سازي به شكل زهكشي عمودي و اجراي شمع هاي ماسه اي متراكم شده در بيشتر از ۹۰% كارهاي بهسازي خاك ، مورد استفاده قرارگرفته است . همچنين در۷۰% پروژه هاي انجام گرفته براي فرودگاهها و بنادر ، از روش جايگزيني جهت بهسازي خاك كه در ادامه با زهكشي عمودي و اجراي شمع ماسه اي متراكم شده همراه بوده ، استفاده شده است. سه روش فوق از سال ۱۹۶۵ بمدت ۱ سال در بيشتر از ۹۵٪ از عمليات بهسازي خاك ها بكار گرفته شده اند.

۱- خلاصه اي از روش Compozer :

روش Compozer همراه با ايجاد شمع هاي ماسه اي متراكم شده بوده ، كه در اين روش شمع هاي ماسه اي با قطر زياد كه تحت تاُثير ضربه هاي حاصل از بارگذاري ويبره اي كاملاً متراكم مي گردنند، در زمينهاي سست و يا رسي نرم ايجاد مي شوند . شمعهاي ماسه اي متراكم شده ويبره اي بكمك تجهيزاتي شامل ؛ كلاهك ، لوله هاي كيسينگ حاوي پيشرو مخصوص و يك ويبره كننده جهت ايجاد ويبره عمودي ، ايجاد مي گردنند .
اين روش با استفاده از تجهيزات يكسان نه تنها در زمينهاي ماسه اي سست بلكه در زمينهاي رسي نرم نيز قابل اجرا مي باشدكه در زمينهاي ماسه اي ، عمل تثبيت خاك در نتيجه تراكم زمين و ايجاد شمع هاي ماسه اي خوب متراكم شده بوسيله دستگاه ويبره انجام مي گيرد .
اگرچه بخشي از عمل تثبيت در زمين هاي رسي ، بعلت نشست زمين در نتيجه متراكم نمودن شمع هاي ماسه اي توسط عملكرد دستگاه ويبره صورت مي پذيرد ، ولي عمدتاً تقويت زمينهاي رسي با توجه به وجود دو ماده با سختيهاي متفاوت ، تابعي از تمركز تنش بيشتر وارد بر شمعهاي ماسه اي متراكم شده با مقاومت بالاتر مي باشد . از آنجا كه اين روش همچنانكه در بالا توضيح داده شده ، داراي عملكرد تثبيتي متفاوتي مي باشد ، تحت عنوان روش Vibro – Compozer شناخته شده است . اين روش بطور گسترده اي در ژاپن تقريباً براي انواع خاك ها واقع در زير سازه هاي مختلف از قبيل ساختمانها ، مخزنها ، بندرگاهها ، پلها ، سازه هاي زيرزميني و غيره بكار مي رود .

۲- اجراي روش Compozer

براي اجراي روش Compozer همانگونه كه در شكل شماره ۱ مشاهده مي گردد ، مراحل زير بايد انجام گيرد :
۱– ۲ – لوله كيسينگي كه بوسيله قطعه اي به ويبراتور متصل گرديده را در زمين فرو مي كنيم .
۲ – ۲ – با رسيدن لوله كيسينگ به عمق مورد نظر ، از طريق قيفي واقع در بالاي كيسينگ ، مقداري ماسه را بدرون كيسينگ ريخته تا بخشي از كيسينگ را فرا گيرد .
۳ – ۲ – لوله كيسينگ را كمي بالا آورده و با دميدن هوا توسط كمپروسور بدرون آن ، بخشي از يك شمع ماسه اي را درون زمين بوجود مي آوريم .
۴ – ۲ – لوله كيسينگ را مجدداً بسمت پائين فرستاده و تحت عملكرد دستگاه ويبره قرار مي دهيم تا شمع ماسه اي متراكم گردد ، كه در اينصورت قطر آن نيز بزرگتر مي شود .
۵ – ۲ – مراحل ۳ و ۴ را مجدداً براي بخش هاي بالايي ماسه ريخته شده در داخل كيسينگ ، تكرار كرده تا شمع ماسه اي تا سطح زمين ساخته شود .

۳ طراحي اجراي عمليات : 

طراحي عمليات زير بوسيله موري ياما ، در سال ۱۹۵۸ براي زمينهاي ماسه اي و در سال ۱۹۸۲ براي زمينهاي رسي ارائه شده است .

۱ – ۳ – زمينهاي ماسه اي :

در اجراي تثبيت زمينهاي ماسه اي سست ، فاصله بين شمعهاي ماسه اي ( S ) بگونه اي طراحي شده است كه در اثر عملكرد تراكم پوكي در خاك ماسه اي مجاور كه از نظر نشست و مقاومت مجاز تا حدي در مقابل شكست مطمئن ميباشد ، از پوكي اوليه e به پوكي مورد نظر e تبديل گردد.

در عمل ، پوكي زمين معمولاً از اعداد بدست آمده ازآزمايش ضربه اي ( آزمايش SPT ) و با استفاده از نموداري كه رابطه بين پوكي و تعداد ضربه  (N ) SPTرا نشان مي دهد ، تخمين زده مي شود .  مثالي از رابطه بين پوكي و تعداد ضربه (  (Nرا كه بوسيله گيبس و هولتز (۱۹۵۷) ارائه شده را نشان مي دهد.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال دیدگاه به معنی این است که شما ابتدا قوانین ارسال دیدگاه را مطالعه کرده‌اید و با آن موافق هستید.