قطعه دوم آزادراه ساوه- همدان (آزادراه كربلا)

آب و هوای دخان
آب و هوای همدان
  • كارفرما

    شركت آزادراه كربلا

  • اطلاعات پروژه

    راهداری و بهره برداری

  • طول آزادراه

    ۸۵ کیلومتر

درباره پروژه

به زودی