ایمن سازی دروازه های اخذ عوارض الکترونیکی آزادراه قم- کاشان

کارفرما:

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش

موضوع قرارداد:

ایمن سازی دروازه‌های اخذ عوارض الکترونیکی

سال شروع قرارداد:

1399