تولید، حمل و نصب نیوجرسی در آزادراه تبریز- صوفیان- مرند

کارفرما:

گروه بین‌المللی آباد راهان پارس

موضوع قرارداد:

تولید، حمل و نصب نیوجرسی

سال شروع قرارداد:

1401

تعداد نیوجرسی:

13 هزار قطعه/ قطعه های 6 متری