عملیات سیویل، سازه و محوطه سازی پروژه میعانات گازی عسلویه

کارفرما:

شرکت ناردیس طرح‌های انرژی

موضوع قرارداد:

عملیات سیویل، سازه و محوطه سازی

سال شروع قرارداد:

1398