تامین، حمل و اجرای خط کشی ترافیکی معابر ورودی و خروجی شهرک صنعتی تخصصی گل گهر سیرجان

کارفرما:

شرکت آباد راهان پارس

موضوع قرارداد:

خط کشی ترافیکی معابر ورودی و خروجی

سال شروع قرارداد:

1400