استاندارد آموزشی رانندگی محموله‌ های خطرناک تهيه و تأييد شد

با هدف توسعه دانش شغلی و تربيت انسانی ماهر براي فعالان و متقاضيان ورود به بخش حمل‌ و نقل جاده‌ای كشور استاندارد سازی دوره آموزشي رانندگی محموله‌ های خطرناک (حمل‌ونقل جاده‌ای محموله‌ های خطرناک) تهيه و توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور تأييد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ،مهران قرباني عضو هيأت عامل و معاون حمل‌ونقل اين سازمان با بيان اين خبر اظهار داشت: با توجه به تفاهم‌نامه همكاری سازمان متبوع با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور در زمينه ارتقای دانش نظری و مهارتی شاغلين بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ، همچنين تأكيدات صورت گرفته در كميسيون ايمنی راه‌هاي كشور مبنی بر اهميت آموزش رانندگان حامل محموله‌ های خطرناک، با تلاش و همكاری صورت گرفته توسط كارشناسان خبره سازمان متبوع، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، انجمن صنفي مجريان آموزشی و فعالان مرتبط بخش خصوصی استاندارد سازی دوره آموزشی رانندگي محموله‌ های خطرناک (حمل‌ و نقل جاده‌ای مواد خطرناك) تهيه و توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌اي كشور با كد بين المللی 833220130150011 ISCO مورد تأييد قرار گرفت.

با توجه به تفاهم‌نامه همكاری سازمان متبوع با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور در زمينه ارتقای دانش نظری و مهارتی شاغلين بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ، همچنين تأكيدات صورت گرفته در كميسيون ايمنی راه‌هاي كشور مبنی بر اهميت آموزش رانندگان حامل محموله‌ های خطرناک، با تلاش و همكاری صورت گرفته توسط كارشناسان خبره سازمان متبوع، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، انجمن صنفي مجريان آموزشی و فعالان مرتبط بخش خصوصی استاندارد سازی دوره آموزشی رانندگي محموله‌ های خطرناک (حمل‌ و نقل جاده‌ای مواد خطرناك) تهيه و توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌اي كشور با كد بين المللی 833220130150011 ISCO مورد تأييد قرار گرفت.

وی خاطر نشان كرد: استاندارد بين المللی ISCO-2008 توسط سازمان بين المللی كار ILO تهيه و مورد تأييد قرار گرفته است و اعتبار آن 20 سال و تا پايان سال 2028 ميلادي ميباشد كه پس از اتمام اعتبار آن مجددا مورد بازنگری قرار می گيرد. معاون حمل و نقل افزود : گواهينامه آموزشی صادره برای فراگيران (شاغلين بخش حمل‌ونقل جاده‌ای) در كشورهای عضو سازمان بين المللی كار ILO داراي اعتبار بوده و می توانند با استفاده از مزايای آن فعاليت نمايند. وی در خاتمه بيان كرد: اجرای دوره آموزشی فوق با توجه به استاندارد تهيه شده توسط مجريان آموزشی دارای صلاحيت فعاليت از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح كشور به فراگيران ارائه می شود.