برگزاری مانور طرح زمستانی آزادراه کربلا با حضور فرماندار شهر فامنین

طرح آمادگی زمستانی آزادراه کربلا با حضور فرماندار محترم شهر فامنین جناب آقای سیدمجید شماعی، مدیران ارشد شهرستان و کارکنان راهداری و بهره برداری آزادراه کربلا صبح امروز برگزار شد.

شرکت آباد راهدار پارس به منظور راهداری زمستانی آزادراه کربلا در سال جاری، نسبت به تخصیص 50 نفر راهدار و بیش از ۲۵ دستگاه کامیون و گریدر برف روب و نمکپاش به همراه تجهیزات کامل اقدام نموده است.