مزايای درزگيری

اگر تركهای ايجاد شده در آسفالت درزگيري نشوند نفوذ آب سطحی قدرت لايه هاي بيس و ساب بيس را كاهش می دهد كه اين امر موجب افزايش انحراف و سرعت بخشيدن به خرابي سطح جاده به علت ايجاد ترك هاي بزرگ تر، ‌فرورفتگی و دست انداز مي گردد.

درزگيري ترك براي جلوگيري از نفوذ آب و نگهداري ظرفيت ساختاری روسازی و در نتيجه كاهش خرابی در آينده مي گردد.

اداره ترافيك در يوتا دريافته است كه درزگيري ترك به نحو قابل ملاحظه ای موجب كاهش ايجاد فرورفتگی و دست انداز و ايجاد ترك هاي بيشتر مي گردد. دست انداز و ترك های بيشتر در ۷۵ تا ۸۰% تركهای درزگيری نشده ايجاد مي شوند. درصورتيكه اين رقم براي ترك هاي درزگيري شده، ‌تنها ۱% بوده است. از اين مطالعه نتيجه گيري شد كه درزگيري موثر تركها از خرابي روسازي در آينده جلوگيري مي كند.

وزارت راه و ترابری در استان اونتاريو كانادا پس از چندين پژوهش گسترده بر روي فنون مختلف درزگيري ترک به اين نتيجه رسيده است که درزگيری موثر ترک طول عمر روسازي را افزايش مي دهد. نتيجه يکي از مطالعات اين بود که درزگيري موجب عقب افتادن خرابي مي شود و عمرخدمت دهي روسازي را دست کم به ميزان ۴ سال افزايش مي دهد همچنين مشاهده شد، هنگامی که ترک درزگيری شده باشد، ترکهای مورب ساکن باقی مانده و خردشدگی و يا ترکهاي فرعي ايجاد نمي شود درحالی که ترک های درزگيری نشده موجب ايجاد چندين ترک و خرد شدگی می گردند.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال دیدگاه به معنی این است که شما ابتدا قوانین ارسال دیدگاه را مطالعه کرده‌اید و با آن موافق هستید.