ریزش سنگ به جاده قدیم پل زال- اندیمشک و کمک رسانی نیروی های راهداری آباد راهدار پارس

نیروی های راهداری آزادراه پل زال- اندیمشک(آباد راهدار پارس) صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ به محض اطلاع ریزش سنگ از ارتفاع به جاده قدیم پل زال- اندیمشک وارد عمل شده و جهت پاکسازی جاده کمک رسانی نمودند.